Deszcz Nagród z pulą 2 500 000 PLN

W tym miesiącu rozdajemy 2 500 000 PLN w spontanicznych deszczach nagród.

Wystarczy, że zagrasz w dowolną grę w kasynie na żywo, a nagroda może spaść prosto na Ciebie.

Przygotuj się na codzienne deszcze nagród oraz na megadeszcze w weekend, w których może spaść aż 10 000 PLN.

Masz ochotę załapać się na nagrody? Nie czekaj i zagraj już teraz!

Jak zagrać: 
•    Zapisz się przez powiadomienie w grze.
•    Zagraj w dowolną z wybranych gier Ruletki lub Game Shows.
•    Aby kwalifikować się do nagrody, wymagana jest minimalna stawka w wysokości 5 PLN postawiona w dowolnej z wybranych gier Codziennego Deszczu Nagród.
•    Każdy kwalifikujący się zakład może wyzwolić jedną z przypisanych losowo nagród z puli w okresie trwania promocji.
 

Ilość   Kwota
1 5000 PLN
2 2500 PLN
5 500 PLN
12 250 PLN
110 100 PLN
370 50 PLN


Zasady promocji:

• Jeden (1) kwalifikujący się zakład może aktywować jedną (1) nagrodę z puli nagród podczas każdego Deszczu Nagród/Megadeszczu/Codziennego Deszczu Nagród w Blackjacku.
• Tylko pierwszy tysiąc (1000) kwalifikujących się zakładów dziennie w ramach każdej promocji Deszczu Nagród/Megadeszczu/Codziennego Deszczu Nagród w Blackjacku („Limit kwalifikujących się zakładów”) będzie liczony jako kwalifikujący się do każdej Promocji. Wszystkie kwalifikujące się zakłady postawione po osiągnięciu limitu zakładów kwalifikujących nie będą wliczane do promocji.
• Zasady promocji i stoły z nagrodami są częścią objętych promocją gier/stołów. Tabela nagród jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i pokazuje aktualne rankingi oraz liczbę pozostałych nagród.
• Nagrody zostaną wypłacone zgodnie z zakładką „Nagrody”, znajdującą się w każdej z uczestniczących gier/stoli.
• Nagrody są wypłacane graczom jako stała kwota.
• Gracz może wygrać wiele deszczów nagród/megadeszczów/codziennych deszczów nagród w blackjacku 
każdego dnia promocji.
• Każdy dzień promocji kończy się codziennie z chwilą tego, co nastąpi wcześniej: (i) 18:59 CEST/CET; lub (ii) gdy nie pozostało już więcej nagród.
• W celu uniknięcia wątpliwości, dowolna nierozdysponowana część puli nagród na koniec konkretnego Deszczu Nagród/Megadeszczu/Codziennego Deszczu Nagród w Blackjacku zostanie przeniesiona na kolejny Deszcz Nagród/Megadeszcz/Codzienny Deszcz Nagród w Blackjacku lub na następną promocję sieciową.

Zagraj teraz

Jak zagrać:

•    Zapisz się przez powiadomienie w grze.
•    Zagraj w dowolną z wybranych gier Blackjacka.
•    Aby kwalifikować się do nagrody, wymagany jest minimalny zakład w wysokości 125 PLN postawiony w dowolnej z wybranych gier Codziennego Deszczu Nagród.
•    Każdy kwalifikujący się zakład może wyzwolić jedną z przypisanych losowo nagród z puli w okresie trwania promocji. 
 

Ilość Suma
1 7500 PLN
1 3500 PLN
8 500 PLN
30 250 PLN
20 125 PLN

W jaki sposób gracze mogą wziąć udział w promocjach Deszcz Nagród/Megadeszcz/Codzienny Deszcz Nagród w Blackjacku:
1. Gracz musi dołączyć lub zapisać się do jednej z kwalifikujących się gier/stołów.
2. Gracz musi postawić zakład kwalifikujący w jednej z gier/na jednym ze stołów objętych promocją Deszcz Nagród/Megadeszcz/Codzienny Deszcz Nagród w Blackjacku.
3. Każdy kwalifikujący się zakład postawiony w dowolnej z objętych promocją gier może wyzwolić jedną (1) losowo przydzieloną nagrodę z puli nagród w trakcie trwania promocji.
 


 

Zagraj teraz

Jak zagrać:

•    Zapisz się przez powiadomienie w grze.
•    Zagraj w dowolną z wybranych gier Ruletki lub Game Shows.
•    Aby kwalifikować się do nagrody, wymagany jest minimalny zakład w wysokości 125 PLN postawiony w dowolnej z wybranych gier Megadeszczu.
•    Każdy kwalifikujący się zakład może wyzwolić jedną z przypisanych losowo nagród z puli w okresie trwania promocji.
     

Ilość Suma
1  10 000 PLN
2 500 PLN
7 2500 PLN
20 250 PLN
280 100 PLN
590 50 PLN

 

W jaki sposób gracze mogą wziąć udział w promocjach Deszcz Nagród/Megadeszcz/Codzienny Deszcz Nagród w Blackjacku:
1. Gracz musi dołączyć lub zapisać się do jednej z kwalifikujących się gier/stołów.
2. Gracz musi postawić zakład kwalifikujący w jednej z gier/na jednym ze stołów objętych promocją Deszcz Nagród/Megadeszcz/Codzienny Deszcz Nagród w Blackjacku.
3. Każdy kwalifikujący się zakład postawiony w dowolnej z objętych promocją gier może wyzwolić jedną (1) losowo przydzieloną nagrodę z puli nagród w trakcie trwania promocji.
 


 

Zagraj teraz
Zasady promocji
 • • Promocja Drops & Wins Network będzie odbywać się cotygodniowo od 4 maja 2022 do 8 lutego 2023 i będzie obejmować wybrane gry oraz (łącznie przez cały okres promocyjny):
 • • Łącznie dwieście (200) deszczów nagród (każdy „Deszcz Nagród”), które będą odbywać się w poniedziałki,
 • wtorki, środy, czwartki i niedziele (te dni mogą się różnić w zależności od strefy czasowej)
 • różnice).
 • • Łącznie dwieście osiemdziesiąt (280) deszczów nagród (każdy „Codzienny Deszcz Nagród w Blackjacku”), które odbywać się będą codziennie tylko na wybranych stołach do blackjacka.
 • • Łącznie osiemdziesiąt (80) megadeszczów (każdy „Megadeszcz”), które będą odbywać się w piątki i soboty
 • (te dni mogą się różnić ze względu na różnicę stref czasowych).
 • • Okres promocji jest podzielony na dziesięć (10) etapów, z których każdy obejmuje cztery (4) tygodnie (każdy okres czterech (4) tygodni będzie określany jako „Etap”), przy czym każdy tydzień w ramach Etapu będzie tygodniem kwalifikacyjnym (dalej określony jako „Tydzień kwalifikacyjny”).
 • • Aby wziąć udział w desczach nagród, codziennych deszczach nagród w blackjacku i/lub megadeszczach promocji sieciowej, gracze muszą otworzyć dowolną z uczestniczących gier i do niej dołączyć/zapisać się.
 • • Całkowita przewidziana pula nagród w całej promocji sieciowej wynosi dwadzieścia pięć milionów złotych.
 • (25 000 000 PLN).
 • • Przewidywana pula nagród na każdym etapie promocji sieciowej wynosi dwa miliony pięćset tysięcy złotych (2 500 000 PLN).
 • • Nagrody w ramach promocji sieciowej zostaną wygrane przez graczy w formie ustalonych kwot pieniężnych, jak określono w odpowiednich tabelach nagród poniżej.
 • • Wszystkie nagrody wygrane w okresie promocji zostaną wypłacone jako nagrody o ustalonej kwocie pieniężnej bez wymagań dotyczących obrotu.
 • • Niniejsza promocja sieciowa jest obsługiwana przez Pragmatic Play. W związku z tym pula nagród jest dzielona w całej sieci Operatorów, którzy zapiszą się do tej promocji.
 • • Jeżeli Unibet ma uzasadnione podejrzenia, że gracz nadużył promocji, Unibet zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania gracza z promocji.
 • • Obowiązuje Regulamin Unibet.
 • • Unibet zastrzega sobie prawo do wycofania promocji w dowolnym momencie.
 • SPOSÓB DZIAŁANIA PROMOCJI
 • Codzienne Deszcze Nagród
 • • Każdy dzień promocji w okresie promocji sieciowej obejmuje jeden (1) deszcz nagród lub megadeszcz; i
 • codzienny deszcz nagród w blackjacku (każdy „dzień promocji”).
 • • Deszcz Nagród/Megadeszcz/Codzienny Deszcz Nagród w Blackjacku będá określane indywidualnie lub zbiorczo jako promocja („Promocja”).
 • • Aby gracze byli uprawnieni do udziału w dowolnym dniu promocji, wymagane jest postawienie minimalnego zakładu za prawdziwe pieniądze w kwotach podanych w poniższej tabeli lub w równowartości kwoty w dostępnej walucie w objętych promocją grach (zwany dalej „Zakładem kwalifikującym”).
 • • Mechanika minimalnego wymogu zakładu:
 • Promocja - Wymóg minimalnego zakładu
 • Codzienny Deszcz Nagród - 5 PLN
 • Megadeszcz - 25 PLN
 • Codzienny Deszcz Nagród w Blackjacku - 125 PLN
 • • Jeden (1) kwalifikujący się zakład może aktywować jedną (1) nagrodę z puli nagród podczas każdego Deszczu Nagród/Megadeszczu/Codziennego Deszczu Nagród w Blackjacku.
 • • Tylko pierwszy tysiąc (1000) kwalifikujących się zakładów dziennie w ramach każdej promocji Deszczu Nagród/Megadeszczu/Codziennego Deszczu Nagród w Blackjacku („Limit kwalifikujących się zakładów”) będzie liczony jako kwalifikujący się do każdej Promocji. Wszystkie kwalifikujące się zakłady postawione po osiągnięciu limitu zakładów kwalifikujących nie będą wliczane do promocji.
 • • Zasady promocji i stoły z nagrodami są częścią objętych promocją gier/stołów. Tabela nagród jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i pokazuje aktualne rankingi oraz liczbę pozostałych nagród.
 • • Nagrody zostaną wypłacone zgodnie z zakładką „Nagrody”, znajdującą się w każdej z uczestniczących gier/stoli.
 • • Nagrody są wypłacane graczom jako stała kwota.
 • • Gracz może wygrać wiele deszczów nagród/megadeszczów/codziennych deszczów nagród w blackjacku
 • każdego dnia promocji.
 • • Każdy dzień promocji kończy się codziennie z chwilą tego, co nastąpi wcześniej: (i) 18:59 CEST/CET; lub (ii) gdy nie pozostało już więcej nagród.
 • • W celu uniknięcia wątpliwości, dowolna nierozdysponowana część puli nagród na koniec konkretnego Deszczu Nagród/Megadeszczu/Codziennego Deszczu Nagród w Blackjacku zostanie przeniesiona na kolejny Deszcz Nagród/Megadeszcz/Codzienny Deszcz Nagród w Blackjacku lub na następną promocję sieciową.